Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme: 22 Eylül- 15 Ekim 2020
Özet Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 18 Ekim 2020
Tam Metin Gönderimi İçin Son Gün: 13 Kasım 2020
Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 30 Kasım 2020
Sempozyum: 10-11 Aralık 2020