Bilim Kurulu

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof.Dr. Huriye KUBİLAY (İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof.Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof.Dr. Ayşe HAVUTÇU (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof.Dr. Kerem BATIR (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç.Dr. Mine AKKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç.Dr. Esra KATIMAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç.Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU (İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç.Dr.Damla GÜRPINAR (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç.Dr.Lale Burcu ÖNÜT (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)